Sprawdź numer dowodu osobistego

Możesz tutaj w łatwy sposób sprawdzić poprawność numeru dowodu osobistego.

Dowód osobisty jest w Polce obowiązkowym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby i poświadczający jej obywatelstwo.

Dowód osobisty jest jednocześnie dokumentem uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, a także państw, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych UE, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Aby sprawdzić poprawność danego numeru dowodu osobistego (cyfrę kontrolną), wpisz w poniższy formularz serię dowodu oraz jego numer i naciśnij przycisk Sprawdź numer.


Jakie dane zawiera numer dowodu osobistego?

  • trzy litery (od A do Z) oznaczające serię dowodu osobistego
  • cyfra kontrolna służąca do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru dowodu osobistego
  • pięć cyfr oznaczające kolejne dowody osobiste z danej serii

Korzystanie z formularza jest bardzo proste i bezpieczne. Wszystkie znaki inne niż litery i cyfry zostaną automatycznie usunięte, a wpisany numer nie zostanie nigdzie zapisany. Dane zawarte w numerze, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być wystarczające do powiązania go z konkretną osobą.

Ta strona wykorzystyje pliki cookie do analizy ruchu i do celów pomiaru reklam zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dostęp do tych plików cookie jest udostępniany firmie Google w celu generowania statystyk oraz wykrywania i reagowania na nadużycia. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie.