Sprawdź numer dowodu osobistego

Możesz tutaj w łatwy sposób sprawdzić poprawność numeru polskiego dowodu osobistego.

Czym jest i jak wygląda numer dowodu osobistego?

Dowód osobisty jest w Polce obowiązkowym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby i poświadczający jej obywatelstwo. Jest jednocześnie dokumentem uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, a także państw, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych UE, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy. Numer polskiego dowodu osobistego to dziewięcioznakowy kod, składający się z liter i cyfr.

ABC 1 23456

Początek kodu tworzą trzy litery (od A do Z) oznaczające serię dowodu osobistego. Następna jest cyfra kontrolna, służąca do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru dowodu osobistego. Ostatnie pięć cyfr oznaczają kolejne dowody osobiste z danej serii.

Wpisany numer nie zostanie nigdzie zapisany na żadnym etapie walidacji. Dane zawarte w numerze, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być wystarczające do powiązania go z konkretną osobą.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizy ruchu i do celów pomiaru skuteczności reklam zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dostęp do tych plików cookie jest udostępniany firmie Google w celu generowania statystyk oraz wykrywania i reagowania na nadużycia. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie.