Sprawdź poprawność numeru dowodu osobistego

Aby sprawdzić poprawność danego numeru dowodu osobistego (cyfrę kontrolną), wpisz w poniższy formularz serię dowodu oraz jego numer i naciśnij przycisk Sprawdź numer.

Dowód osobisty jest w Polce obowiązkowym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby i poświadczający jej obywatelstwo.

Dowód osobisty jest jednocześnie dokumentem uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, a także państw, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych UE, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.


Jakie dane zawiera numer dowodu osobistego?

  • trzy litery (od A do Z) oznaczające serię dowodu osobistego
  • cyfra kontrolna służąca do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru dowodu osobistego
  • pięć cyfr oznaczające kolejne dowody osobiste z danej serii

Korzystanie z formularza jest bardzo proste i bezpieczne. Wszystkie znaki inne niż litery i cyfry zostaną automatycznie usunięte, a wpisany numer nie zostanie nigdzie zapisany. Dane zawarte w numerze, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być wystarczające do powiązania go z konkretną osobą.

Ta strona wykorzystyje pliki cookie do analizy ruchu i do celów pomiaru reklam zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dostęp do tych plików cookie jest udostępniany firmie Google w celu generowania statystyk oraz wykrywania i reagowania na nadużycia. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie.