Sprawdź numer

Darmowa aplikacja internetowa, która pozwala w łatwy sposób sprawdzić poprawność oraz odczytać zakodowane informacje z numerów identyfikacyjnych.

Sprawdź poprawność numeru NIP

Aby sprawdzić poprawność danego NIP-u (cyfrę kontrolną) i odczytać zakodowane informacje, wpisz w poniższy formularz dany NIP i naciśnij przycisk Sprawdź numer.

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) jest to dziesięciocyfrowy kod (stały i niepowtarzalny), służący do identyfikacji podatników w Polsce.

Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego.


Jakie dane zawiera numer NIP?

  • pierwsze trzy cyfry tworzą zakodowane oznaczenie Urzędu Skarbowego, który nadał dany numer
  • kolejnych sześć cyfr to liczba porządkową
  • ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego

Jakie dane numeru NIP możesz tutaj sprawdzić?

Sprawdzając numer NIP za pomocą naszego formularza dowiesz się czy cyfra kontrolna jest poprawna, czyli, czy podany numer jest zgodny ze standardem, a co za tym może istnieć.

Poza tym algorytm odczytuje zakodowaną nazwę Urzędu Skarbowego, który nadał podany w formularzu numer NIP.


Korzystanie z formularza jest bardzo proste i bezpieczne. Wszystkie znaki inne niż litery i cyfry zostaną automatycznie usunięte, a wpisany numer nie zostanie nigdzie zapisany. Dane zawarte w numerze, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być wystarczające do powiązania go z konkretną osobą.