Sprawdź numer

Darmowa aplikacja internetowa, która pozwala w łatwy sposób sprawdzić poprawność oraz odczytać zakodowane informacje z numerów identyfikacyjnych.

Sprawdź poprawność numeru paszportu

Aby sprawdzić poprawność danego numeru paszportu (cyfrę kontrolną), wpisz w poniższy formularz serię paszportu oraz jego numer i naciśnij przycisk Sprawdź numer.

Zgodnie z ustawą, dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

W Polsce paszporty wydawane po 29 czerwca 2009 r. zawierają dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców.


Jakie dane zawiera polski numer paszportu?

  • dwie litery (od A do Z) oznaczające serię paszportu
  • cyfra kontrolna służąca do komputerowej kontroli poprawności nadanej serii i numeru paszportu
  • sześć cyfr oznaczające kolejne paszporty z danej serii

Korzystanie z formularza jest bardzo proste i bezpieczne. Wszystkie znaki inne niż litery i cyfry zostaną automatycznie usunięte, a wpisany numer nie zostanie nigdzie zapisany. Dane zawarte w numerze, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być wystarczające do powiązania go z konkretną osobą.