Sprawdź numer PESEL

Możesz tutaj w łatwy sposób sprawdzić poprawność oraz odczytać zakodowane informacje z numeru PESEL.

Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy kod, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną.

Nadawany jest osobom stale przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako część wpisu w systemie PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).

Aby sprawdzić poprawność danego numeru PESEL (cyfrę kontrolną) i odczytać zakodowane informacje, wpisz w poniższy formularz dany numer PESEL i naciśnij przycisk Sprawdź numer.


Jakie dane zawiera numer PESEL?

  • sześć pierwszych cyfr zawiera zakodowaną datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień)
  • cztery kolejne cyfry zawierają liczbę porządkową i zakodowane oznaczeni płci osoby
  • ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego

Jakie dane numeru PESEL możesz tutaj sprawdzić?

Sprawdzając numer PESEL za pomocą naszego formularza dowiesz się czy cyfra kontrolna jest poprawna, czyli, czy podany numer jest zgodny ze standardem, a co za tym może istnieć.

Poza tym nasz algorytm rozkodowuje datę urodzin osoby posiadającej podany numer PESEL, łącznie z dniem tygodnia, który był tego dnia.

Kolejną informacją, którą możesz odczytać po skorzystaniu z formularza podanego wyżej to płeć zakodowaną w numerze porządkowym.


Korzystanie z formularza jest bardzo proste i bezpieczne. Wszystkie znaki inne niż litery i cyfry zostaną automatycznie usunięte, a wpisany numer nie zostanie nigdzie zapisany. Dane zawarte w numerze, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być wystarczające do powiązania go z konkretną osobą.

Ta strona wykorzystyje pliki cookie do analizy ruchu i do celów pomiaru reklam zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dostęp do tych plików cookie jest udostępniany firmie Google w celu generowania statystyk oraz wykrywania i reagowania na nadużycia. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie.