Sprawdź numer

Darmowa aplikacja internetowa, która pozwala w łatwy sposób sprawdzić poprawność oraz odczytać zakodowane informacje z numerów identyfikacyjnych.

Sprawdź poprawność numeru PESEL

Aby sprawdzić poprawność danego numeru PESEL (cyfrę kontrolną) i odczytać zakodowane informacje, wpisz w poniższy formularz dany numer PESEL i naciśnij przycisk Sprawdź numer.

Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy kod, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną.

Nadawany jest osobom stale przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako część wpisu w systemie PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).


Jakie dane zawiera numer PESEL?

  • sześć pierwszych cyfr zawiera zakodowaną datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień)
  • cztery kolejne cyfry zawierają liczbę porządkową i zakodowane oznaczeni płci osoby
  • ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego

Jakie dane numeru PESEL możesz tutaj sprawdzić?

Sprawdzając numer PESEL za pomocą naszego formularza dowiesz się czy cyfra kontrolna jest poprawna, czyli, czy podany numer jest zgodny ze standardem, a co za tym może istnieć.

Poza tym nasz algorytm rozkodowuje datę urodzin osoby posiadającej podany numer PESEL, łącznie z dniem tygodnia, który był tego dnia.

Kolejną informacją, którą możesz odczytać po skorzystaniu z formularza podanego wyżej to płeć zakodowaną w numerze porządkowym.


Korzystanie z formularza jest bardzo proste i bezpieczne. Wszystkie znaki inne niż litery i cyfry zostaną automatycznie usunięte, a wpisany numer nie zostanie nigdzie zapisany. Dane zawarte w numerze, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być wystarczające do powiązania go z konkretną osobą.