Sprawdź numer REGON

Możesz tutaj w łatwy sposób sprawdzić poprawność numeru REGON, a także odczytać zakodowane w nim informacje, takie jak nazwę województwa, w którym został nadany.

Czym jest i jak wygląda numer REGON?

Numer REGON identyfikuje podmiot gospodarczy (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizycznej prowadzące działalność gospodarczą) w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Numer REGON składa się z siedmiu (numery nadawane centralnie), dziewięciu, lub czternastu cyfr.

12 34567890123 4

01 234567 8

123456 7

Pierwsze dwie cyfry tworzą zakodowane oznaczenie województwa, w którym został zarejestrowany podmiot. Nie dotyczy to siedmiocyfrowego numeru REGON, który był nadawany centralnie. Podobnie z dziewięciocyfrowymi numerami rozpoczynającymi się dwoma zerami. Kolejne sześć lub jedenaście cyfr to liczba porządkowa. Ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego.

Jakie dane numeru REGON możesz tutaj sprawdzić?

Sprawdzając numer REGON za pomocą naszego formularza dowiesz się czy cyfra kontrolna jest poprawna, czyli, czy podany numer jest zgodny ze standardem, a co za tym może istnieć.

Poza tym algorytm odczytuje zakodowaną nazwę województwa (wedle starego lub nowego podziału administracyjnego, w zależności od rodzaju numeru), w którym nadany został podany w formularzu numer REGON.

Wpisany numer nie zostanie nigdzie zapisany na żadnym etapie walidacji. Dane zawarte w numerze, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być wystarczające do powiązania go z konkretną osobą.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizy ruchu i do celów pomiaru skuteczności reklam zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dostęp do tych plików cookie jest udostępniany firmie Google w celu generowania statystyk oraz wykrywania i reagowania na nadużycia. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie.