Sprawdź numer

Darmowa aplikacja internetowa, która pozwala w łatwy sposób sprawdzić poprawność oraz odczytać zakodowane informacje z numerów identyfikacyjnych.

Sprawdź poprawność numeru REGON

Aby sprawdzić poprawność danego numeru REGON (cyfrę kontrolną) i odczytać zakodowane informacje, wpisz w poniższy formularz dany numer REGON i naciśnij przycisk Sprawdź numer.

Numer REGON to siedmio-, dziewięcio- lub czternastocyfrowy kod identyfikujący podmiot gospodarczy w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej.


Jakie dane zawiera numer REGON?

  • pierwsze dwie cyfry tworzą zakodowane oznaczenie województwa, w którym został zarejestrowany podmiot (za wyjątkiem 7-cyfrowego numeru REGON, który był nadawany centralnie)
  • kolejne sześć lub jedenaście cyfr to liczba porządkową
  • ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego

Jakie dane numeru REGON możesz tutaj sprawdzić?

Sprawdzając numer REGON za pomocą naszego formularza dowiesz się czy cyfra kontrolna jest poprawna, czyli, czy podany numer jest zgodny ze standardem, a co za tym może istnieć.

Poza tym algorytm odczytuje zakodowaną nazwę województwa (wedle starego lub nowego podziału administracyjnego, w zależności od rodzaju numeru), w którym nadany został podany w formularzu numer REGON.


Korzystanie z formularza jest bardzo proste i bezpieczne. Wszystkie znaki inne niż litery i cyfry zostaną automatycznie usunięte, a wpisany numer nie zostanie nigdzie zapisany. Dane zawarte w numerze, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być wystarczające do powiązania go z konkretną osobą.